skip to Main Content

Buurtkerk Wassenaar is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Elke kerkgenootschap wordt verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag. Zij moeten deze gegevens publiceren op een website; het hoeft daarbij niet een eigen website te zijn. Het gaat erom dat de gegevens openbaar worden, en dat de link naar deze specifieke gegevens wordt doorgegeven aan de belastingdienst. Die zal deze in het zogenoemde ANBI-register vermelden.

Op deze pagina staan de door de belastingdienst vereiste gegevens, respectievelijk staan koppelingen naar deze gegevens en wordt daarmee door onze kerk voldaan aan de door de belastingdienst gestelde eisen.

Algemene gegevens:
• Naam ANBI : Buurtkerk Wassenaar
• ANBI Nummer (RSIN) : 858697579
• Telefoonnummer : +31 6 28 30 63 12
• Website Adres : www.buurtkerkwassenaar.nl
• E-mail : info@buurtkerkwassenaar.nl
• Bezoekadres : Hofcampweg 3, 2241 KD Wassenaar
• Secretariaat : Clematislaan 5, 2241 JA Wassenaar

Samenstelling bestuur:
Voor de samenstelling van het bestuur van de Buurtkerk Wassenaar klik hier.

Doelstelling/visie:
Voor de doelstelling/visie van de Evangeliegemeente Wassenaar klik hier.

Beloningsbeleid:
De voorganger is aangesteld voor 8u per week en krijgt hiervoor een vergoeding.

Verslag activeiten:
Hieronder volgt het overzicht van de door ons georganiseerde activiteiten:

  • Kinderkerk: Voor de kinderen met de basisschool leeftijd is er tijdens de dienst een aparte samenkomst.
  • Huiskringen: Er zijn verschillende huiskringen in Wassenaar en omliggende dorpen waar we 2-wekelijks op een doordeweekse avond elkaar ontmoeten voor bijbelstudie of andere inhoudelijke avonden.
  • Crèche: Voor de allerkleinsten is er crèche met ervaren leiders/leidsters.
  • Vrouwenochtend: 2-wekelijkse vrouwenochtend op woensdagochtend, waarbij een boekje behandeld wordt, gezellig koffie gedronken en ook gelunched!
  • Alpha Cursus: Voor als je nieuwsgierig bent naar wat het geloof inhoudt, je meer over God of Jezus wilt leren is er Alpha cursus.
  • Gebedsuur: Wekelijks op donderdag om 20u komen we bij elkaar om te bidden.

Voor de agenda klik hier.

Verkorte staat van baten en lasten en voorgenomen bestedingen:
Voor de resultatenrekening en de voorgenomen bestedingen klik hier.

Skip to content