Search
De Buurtkerk Wassenaar is een kerk gericht op de buurt. We willen helpen waar we kunnen en op die manier Jezus bij de mensen brengen. Iedereen is welkom bij onze Buurtgroepen. De Next Generation is de toekomst, speciale aandacht voor hen! Daarnaast organiseren we ook samenkomsten.
Waarom bestaan we?
Kern opdracht
Wat willen we bereiken?
Toekomst droom
Hoe doen we dit?
Doelstellingen
Waarom bestaan we?
Kern opdracht
Wat willen we bereiken?
Toekomst droom
Hoe doen we dit?
Doelstellingen

Missie.

Jezus bij de mensen brengen

Het zichtbaar maken van Gods Koninkrijk

Relevant zijn voor de samenleving

Mensen liefhebben zoals Jezus doet

Visie.

We zijn een kerk middenin de samenleving,

die groeit en bloeit.

Het is een plek waar je altijd welkom bent,

 jong en oud!

Ontmoeting staat centraal,

met God en met elkaar.

We zijn er voor onze buurt en trekken 

 graag op met andere organisaties.

Jaarthema.

We zijn een kerk

 middenin  

de samenleving