Overzicht Financiën

        
        
        
        

Omschrijving

 

  Begroting 2022Realisatie 2021Begroting 2021Realsiatie 2020Begroting 2020

Opbrengst Giften en Collecte

  
€ 35,000
€ 33,031
€ 27,000
€ 28,231
€ 30,000
        
Spreekvergoeding & Salariskosten  € 30,000€ 21,446€ 22,000€ 21,335€ 22,500
Gemeente kosten  € 6,500€ 4,002€ 5,000€ 4,860€ 6,700
Afschrijving Inventaris  € 1,250€ 1,317€ 650€ 698€ 1,000
Huur  € 2,700€ 2,637€ 2,600€ 2,598€ 2,600
Zendingsdoelen  € 2,000€ 1,835€ 2,000€ 2,820€ 1,500
Evenementen  € 1,500€ 1,804€ 3,500€ 4,430€ 5,000
Totaal Kosten  € 43,950€ 33,041€ 35,750€ 36,741€ 39,300
        
Resultaat  -€ 8,950-€ 10-€ 8,750-€ 8,510-€ 9,300