Ontmoeting

Elke zondagochtend ben je welkom!

 
Kort samengevat we hebben geen vast omlijnde kerkdienst, maar een ontmoeting met elkaar en bovenal met God waarbij elementen van de kerkdienst terug zullen komen in een andere vorm.
Elke zondag om 10.15u staat de koffie/thee klaar en ben je van harte welkom. We starten met elkaar te ontmoeten. Van daaruit zal de ochtend vorm gaan krijgen, we gaan lekker met elkaar zingen, daarna pakken we er een stoel bij. Niet in de bekende rijtjes, maar gezellig bij elkaar en door elkaar. De ene keer zal er een spreker zijn, de andere keer ruimte voor getuigenissen en gebed of gaan we gezamenlijk met de kinderen lekker kliederen of iets heel anders. Er zal voldoende ruimte zijn om met elkaar in gesprek te gaan, om elkaars verhalen en belevenissen te horen, vragen te stellen en twijfels te uiten. In alles met als doel om met elkaar en door elkaar God beter te leren kennen!
Afsluitend gaan we lekker met elkaar lunchen, waarbij we ook onze buren en de buurt uit kunnen uitnodigen.
Het zal misschien anders gaan dan we gewend waren, maar juist door meer interactie met elkaar en de Heilige Geest meer de ruimte te geven in de ontmoeting geloven we dat we als Buurtkerk mogen gaan bewegen in de plannen die God heeft voor jou, de Buurtkerk, voor Wassenaar, voor je buren en bekenden.

Van kerkdienst naar ontmoeting!